Zásady ochrany osobních údajů společnosti SHUTTLE99 a jejích webových stránek

SHUTTLE99 je společnost se sídlem v Sepapaja 6 Tallinn (Estonsko), která poskytuje informační služby spotřebitelé prostřednictvím různých značek a domén (dále jen Web):

 • MiSolvencia.es, v oblasti finančních služeb a produktů.
 • CreditoTitan.mx, v oblasti finančních služeb a produktů.
 • CreditoTitan.co, v oblasti finančních služeb a produktů.
 • Creditoggi.it, v oblasti finančních produktů a služeb.
 • SeguroCarro.mx, v oblasti pojišťovacích služeb a produktů.
 • PartyHostels.org, v oblasti služeb a produktů cestovního ruchu.
 • MamboCredit.com, v oblasti finančních služeb a produktů.
 • BookBeachResorts.com, v oblasti služeb a produktů cestovního ruchu.

Uvědomujeme si, jak je to důležité aby naši uživatelé věděli, co se vždy dělá s jejich osobními údaji. Proto se vším, co se týká vašeho soukromí a bezpečnosti, zacházíme skvěle péči a transparentnost. V tomto smyslu nešetříme úsilí o přijetí všech nezbytných opatření k zajištění ochrany údajů, které máme o našich uživatelích, a zavazujeme se k nim vylepšit je podle současných zákonů a nadcházejícího technologického pokroku. Tyto zásady lze použít pouze na shromážděná data a informace námi.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ DAT

Shrneme informace o našich zásadách ochrany osobních údajů. Níže to najdete podrobně vysvětleno a pokud ano máte nějaké dotazy nebo chcete podat jakýkoli návrh, vždy můžete kontaktujte nás na následující e-mail informacion@misolvencia.es. Budeme rádi zúčastnit se vás

ZODPOVĚDNÍ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

SHUTTLE99 OÜ

ÚČEL LÉČBY

Řízení a poskytování našich služeb as srovnávač (finančních, turistických nebo jiných produktů), komerční vyhledávání a správa požadavků.

LEGITIMACE LÉČBY

Požadavek a souhlas uživatele vlastníci dat

PŘÍJEMCI LÉČBY

Ti, kteří jsou zodpovědní za zacházení v rámci EU a mimo EU v rámci „Privacy Shield“. Společnosti patřící k Skupina SHUTTLE99 a spolupracující subjekty (finanční subjekty, finanční zprostředkovatelé, agregátory sazeb, rezervační služby atd.).

PRÁVA NAŠICH UŽIVATELŮ

Můžou k nim přistupovat, opravovat je a mazat údajů a dalších právně uznaných práv, která jsou podrobně popsána v dalších informacích.

DALŠÍ INFORMACE

1.- Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů?

SHUTTLE99 je zodpovědný za zpracování vašich dat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa:Sepapaja 6 – 15551 Tallinn, Estonsko
Telefon:+34 958 99 38 07
E-mail:informacion@misolvencia.es

2.- Jaké osobní údaje shromažďujeme? Odkud? Jaké využití dáme jim?

Podle normativu všechna data, která nám to samy nebo společně s jinými umožňují identifikovat nebo učinit fyzické osoby identifikovatelné, jako je jméno a příjmení, kontaktní údaje, telefonní číslo, email, údaje D.N.I./N.I.E., údaje společnosti, kde pracujete, číslo účtu banka atd. se považuje za osobní údaj

Údaje uživatelů, které jsou shromažďovány z webových stránek, jsou ty, které jsou nezbytně nutné k provedení naše činnost: porovnávání a pomoc našim uživatelům v procesu najímání produktů (finančních, turistických atd.) od subjektů, se kterými spolupracujeme a které působí ve Španělsku podle jejich profilu a potřeb.

Naši uživatelé nám své údaje poskytují dobrovolně, registrací na našem webu popř jinými prostředky, jako je telefonický hovor, e-mail nebo jiné webové stránky, kde služby webových stránek mohou být hostovány.

SHUTTLE99 si vyhrazuje právo používat informace pro účely popsané v Zásadách ochrany osobních údajů, mimo jiné ostatní:

 • Prevence podvodů.
 • Kontrola identity.
 • Kontrola stavu kreditu uživatel.
 • Vyhodnocení žádostí o půjčku.
 • Vymáhání nesplacených dluhů.
 • Studie uživatelských preferencí při nabízení zboží a služeb to by vás mohlo zajímat.
 • Zasílání informací o produktech (finančních, turistických atd.), které odpovídat charakteristikám a potřebám klienta.
 • Zasílání nabídek různými způsoby (telefon, e-mail, SMS, pošta atd.).
 • Nabízejte uživatelům lepší služby a uspokojte je jejich potřeby.
 • Sledujte požadované služby.
 • Informujte vás o požadovaných službách.
 • Trhové studie.

V případě, že má uživatel zájem o finanční služby, má být schopni nabídnout lepší služby, je to nutné že s údaji o zákaznících se zachází společně s údaji obsaženými v jiných souborech. Ratingové subjekty (jako ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN, Credit Circle, Credit Bureau, Procrédito, Datacrédito a Cifin) mohou poskytnout informace o zákaznících uložených v naší databázi.

Web využívá statistiky o používání stránky (jako jsou ty, které shromažďují Google Analytics a Google AdWords). Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány a zpracovávány webovou stránkou a mohou být převedeny na třetí strany k analýze. Tato data zahrnují webové stránky navštívené, čas návštěvy, informace o prohlížeči, IP adresa, přístupové hodiny, adresy webových stránek přes které se uživatel dostane na Web, parametry navštívené stránky (např UTM parametry) a další podobná data.

Webové stránky mohou také využívat údaje z lidé, kteří komunikují různými prostředky (telefon, e-mail, sítě sociální) a také těch, které zakládají jakýkoli odkaz nebo související s webem prostřednictvím sociálních sítí, s cílem zlepšit službu a nabídnout relevantnější informace (o službách nabízené webem nebo třetími stranami) klientovi.

Webové stránky se zavazují, že nebudou shromažďovat zbytečné informace o zákazníků nebo uživatelů, aby se snažili s mimořádnou pečlivostí osobní údaje že poskytují a dodržují v jakékoli fázi zpracování údajů povinnost zachovávat náležitou mlčenlivost.

Vaše údaje můžeme také použít v v současnosti nebo v budoucnu, abychom zjistili další naše produkty, které by mohly být vaše zájem; vyhodnocovat úvěrová a pojistná rizika, organizovat, financovat a spravovat pojištění a zpracovávat nároky; identifikovat, předcházet, odhalovat nebo bojovat proti podvodům, praní špinavých peněz a jiným trestným činům; provádět další regulační kontroly; abychom vás informovali o vaší půjčce; pro průzkum trhu a pro produkty a služby, které nabízíme třetím stranám.

3.- Jak dlouho uchováváme naše data uživatelé?

Webové stránky budou uchovávat uživatelská data při poskytování svých služeb, pokud uživatel nepožádal o jejich smazání, a během nezbytných konzervačních období v souladu s platnými předpisy.

Webové stránky se zavazují udržovat a ukládat osobní údaje, které uživatelé nám poskytují důvěrné informace, což zaručuje jejich bezpečnost a zamezení přístupu neoprávněným třetím stranám.

Webové stránky mohou sdělit příslušným veřejným orgánům osobní údaje a jakékoli další dostupné a požadované informace prostřednictvím svých počítačových systémů v souladu s platnými právními předpisy a předpisy. V případech, ve kterých Webová stránka může být podléhají určitému druhu odpovědnosti odvozené z právního vztahu nebo závazku nebo plnění smlouvy nebo použití předsmluvních opatření, osobní údaje budou uchovávány po zákonem stanovenou dobu.

4.- Jaká je legitimita zpracování údajů naši uživatelé?

Právní základ pro zpracování údajů našich uživatelů je jejich vlastním souhlasem. Jejich léčba je nezbytné k tomu, abychom mohli nabídnout požadovanou službu, stejně jako následná nabídka produktů a služeb různorodého charakteru (především finančního či turistického).

Tato léčba se vzájemně nepodmiňuje, takže odvolání souhlasu v jednom z nich neznamená zřeknutí se druhého.

5.- Kterým příjemcům budou vaše údaje sděleny?

Údaje našich uživatelů mohou být sděleny společnosti stejné skupiny nebo přidružené společnosti pro správu požadovaných služeb.

Údaje o uživatelích musí být navíc poskytnuty společnosti subjekty a zprostředkovatelé (finanční nebo turistické), se kterými Web spolupracuje a bude jimi nakládáno s předchozím souhlasem našeho uživatelů, aby bylo možné nabídnout požadované informace o výhoda nebo nabídka výhod.

V souladu s platnou legislativou Klient není povinen poskytnout své osobní údaje a/nebo dát Webu souhlas použij to. Klient má právo zakázat používání osobních údajů, takže předání těchto informací Klientem je zcela dobrovolný. Potvrzením souhlasu Klient automaticky přijímá všechny podmínky uvedené na této stránce.

Okamžitě poté, co klient odešle svůj požadavek, budou webové stránky spuštěny oprávněn schvalovat a zasílat tyto osobní údaje jednomu nebo více subjektům a zprostředkovatelé, kteří spolupracují s webem, aby mohli uživateli podat návrh. Podle odesláním požadavku prostřednictvím Webové stránky Klient přijímá všechny zásady těchto Zásad, což umožňuje Webové stránce a jejím spolupracovníkům komunikovat s uživatelem pomocí e-mailové adresy a telefonního čísla pro zpracování poptávky a nabízení svých služeb, způsobem, který je pro uživatele nejvhodnější. Partneři webu si vyhrazují právo ověřit a vyhodnotit situaci Uživatele s účastí třetích stran. Webová stránka sama o sobě nenabízí žádný typ finančních nebo turistických služeb.

Za tímto účelem bude nutné, aby vlastníci dat přijali podmínky ochrany osobních údajů a zpracování údajů subjekty, se kterými Web formálně uzavřel smlouvy o spolupráci. Na webové stránce /politicas-privacidad-afiliados.html si můžete přečíst zásady soukromí různých spolupracovníků nebo přidružených společností webových stránek. Za zásady ochrany osobních údajů stránek třetích stran nenese odpovědnost Web, proto by si zákazník měl pečlivě prostudovat zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách propojeno v našem.

Entity, kterým postoupíme osobní údaje, s předchozím souhlasem a v souladu s pokyny svých vlastníků, přistoupí ke studiu aplikace (aplikací) přijaté. Budou tak činit podle kritérií stanovených v marketing produktu a může nahlédnout do příslušných souborů k plnění nebo porušení platebních povinností, dle stávající právní požadavky.

Webové stránky mohou spolupracovat s manažery léčby mimo EU v části „Ochrana osobních údajů Shield“, které jí pomáhají spravovat její služby, což znamená a záruka ohledně soukromí dat i mimo území ČR EU.

6.- Kontaktní trasy

My a výše uvedené třetí strany může uživatele kontaktovat (kromě případu, kdy nemá výslovný souhlas) telefonicky, textovou zprávou, Whatsapp, tradiční pošta, fax nebo automatické zasílání zpráv. Příslušný oddíl tento dokument uvádí podrobnosti o prostředcích kontaktu používané pro komerční a marketingové účely.

7.-Vernost údajů

Uživatel musí vyplnit formuláře a poskytovat Webu pravdivé, přesné, úplné a aktuální údaje. V každém případě, uživatel bude výhradně odpovědný za jakékoli poškození nebo ztrátu, přímou nebo nepřímé, které by mohlo být způsobeno jiné osobě, pokud by informace a poskytnuté údaje nejsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální.

Web si vyhrazuje právo vyloučit ze služeb nabízených všem uživatelé, kteří uvedli nepravdivé, nepřesné, neúplné a ne aktualizovaná data, bez ohledu na další kroky, které mohou postupovat podle zákona.

Uživatelé webu musí být lidé plnoletí a být plně vyškoleni. Ti mladší 18 let nejsou oprávněn používat naše služby.

8.- Jaká jsou práva našich uživatelů, když my poskytnout svá data?

Kdokoli má právo získat potvrzení, zda s vašimi osobními údaji na Webových stránkách nakládáme či nikoli.

Zájemci na to mají právo přistupovat ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu, pokud jsou nepřesné nebo jejich potlačení, když mimo jiné již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností zúčastněné strany mohou požádat o omezení zpracování jejich údajů, v v takovém případě si je ponecháme pouze pro cvičení nebo obranu nároky

Z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací může uživatel vznést námitku proti zpracování jejich údajů. V takovém případě Webové stránky přestanou zpracovávat údaje, s výjimkou nutných oprávněné důvody, nebo pokud tomu brání případné uplatnění nároků či obhajoba.

Výkon těchto práv může být zpracovány buď tak, že přejdete na web prostřednictvím:

 • E-mailem: Na adresu informacion@misolvencia.es, je nutné jej oslovit pomocí stejné e-mailové adresy, jakou má uživatel byl vytvořen
 • Pošlete poštou na výše uvedenou adresu společnosti.

9. Zásady souborů cookie na webu.

Používání souborů cookie

K analýze používání našich souborů používáme soubory cookie webové stránky uživateli, jejich návštěvností a chováním návštěv, které přijímá. Naši partneři mohou také používat soubory cookie rozvíjet vzorce chování pro komerční a marketingové účely. SHUTTLE99 Stránky OÜ, které uživatel navštíví, instalují do svého počítače soubory cookie, které poskytují informace o jejich návštěvách, což pomáhá poskytovat vhodnější služby a lépe jej přizpůsobit potřebám uživatelů.

Téměř všechny prohlížeče umožňují použití cookies a automaticky je přijímat, pokud není uvedeno jinak sekce konfigurace prohlížeče, přes kterou můžete upravovat preference v tomto ohledu, pokud si to přejete.

Pokud uživatel odmítne přijetí cookies, není z naší strany možné zaručit odpovídající uživatelskou zkušenost při používání našich webových stránek, které v některých případech mohou zůstat přerušovat nebo být pomalejší než obvykle.

Soubory cookie jsou anonymní: neukládají se hesla nebo údaje o identitě návštěvníků, jejich poloze, finanční/turistické aktivity nebo preference, které by mohly souviset s konkrétním uživatelem nebo jeho identitou.

Používáme anonymní data a soubory naši uživatelé a/nebo zákazníci, aby lépe porozuměli chování v naší společnosti webové stránky, pro komerční účely a pro zlepšení uživatelské zkušenosti, a také ke zlepšení samotného webu. Tyto údaje mohou být poskytované třetím stranám (jako jsou marketingové a reklamní společnosti), bez uvedení osobních údajů nebo informací, které umožňuje identifikovat zákazníky a/nebo uživatele.

Pokud si uživatel nepřeje povolit použití cookies, musí se řídit zde uvedeným procesem proces se nevztahuje na soubory cookie používané našimi partnery (partnery).

Rozšířené informace o souborech cookie

Další informace o tom, jak soubory cookie fungují a jak je používat, můžete navštívit webové stránky agentury Interactive Advertising Bureau specializující se na tyto problémy.

Je možné blokovat a/nebo smazat soubory cookie?

Naprostá většina moderních prohlížečů umožňuje změnu uživatelských preferencí ve vztahu k cookies, což znamená že můžete povolit, blokovat a/nebo smazat soubory cookie nainstalované ve vašem zařízení kdykoli.

10. Jurisdikce zásad ochrany osobních údajů

Na webových stránkách zajišťujeme úplnou ochranu osobních údajů poskytovaných našimi zákazníky a / nebo uživatelé.

SHUTTLE99 respektuje za všech okolností důvěrnost zákaznických a/nebo uživatelských údajů, vykonává svou činnost v souladu s ustanoveními a tak, jak je stanoveno podle aktuálních národních předpisů Estonska Zákon o ochraně údajů OSOBNÍ (ICS), PRÁVO O ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI (ESS) a podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU (EU) 2016/679 A RADYze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů a kterým se ruší směrnice 95/46/CE (OBECNÉ PŘEDPISY O OCHRANĚ ÚDAJŮ – GDPR).

GDPR vstoupilo v platnost dne 25.05.2016 a jeho účinné uplatňování v Estonsku po dvou letech přechodné období probíhá od 25. května 2018.

Podobně SHUTTLE99, pokud jde o data shromážděná od uživatelů žijících v španělské státní území za účelem poskytování finančních a turistických zprostředkovatelských služeb, podléhá plnému souladu se současnými španělskými a Evropská legislativa týkající se ochrany osobních údajů, firemních informací služby a elektronický obchod a související předpisy uzavírání smluv na dálku spotřebiteli a uživateli zboží a/nebo služby prostřednictvím webových stránek:

SHUTTLE99 implementoval všechna bezpečnostní opatření vyžaduje současná legislativa a používá spolehlivé technické prostředky a bezpečnostní nástroje, které zabrání ztrátě, úniku, úprava, krádež a neoprávněný přístup k osobním údajům uživatelů

11. Delegát ochrany dat

SHUTTLE99 neukládá žádná citlivá zákaznická data. To znamená, že neukládáme data související s rasou, etnickým původem, politickými názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborové organizace, zdravotní nebo fyzický stav, sexuální život, trestní sankce nebo biometrické či genetické údaje.

Zpracování osobních údajů není součástí hlavní činnosti společnosti, a neprovádí se žádné monitorování, sledování ani dohled nad daty, které by mohly mít dopad na vaše soukromí.

Činnost společnosti nespočívá v rozsáhlém zpracování dat, ať už jako správce nebo jako zpracovatel dat a ani monitorování, sledování nebo dohled.

V každém případě, pokud chcete být informováni o tom, jak jsou vaše údaje používány, opatření, která společnost přijímá k ochraně vašich údajů nebo k výkonu vašich práv, můžete kontaktujte kteroukoli ze dvou adres informacion@misolvencia.es nebo dpo@shuttle99.com a my se vám co nejdříve ozveme.